Zobrazit obsah košíku
V košíku je: 0 položek
Celkem: 0,00 CZKZásady ochrany osobních údajů (GDPR)
 


 

1. ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Naše firma Jaroslava Louženská provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro plnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

 

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Jelikož je poskytnutí Vašich osobních údajů  nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez jejich poskytnutní není možné smlouvu ohledně prodeje uzavřít či jí ze strany správce splnit.

 

2. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je firma Jaroslava Louženská se sídlem 17. listopadu 2146, 39701 Písek, IČ: 67161545 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Jaroslava Louženská, 17. listopadu 2146, 39701 Písek, adresa elektronické pošty info@louzenska.cz, telefon 382 213 371.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

3. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

 • Splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
 • Splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.


Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu zejména pro zasílání obchodních nabídek a sdělení podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky. Údaje zpracováváme pro následující účely: 
 • vyřízení objednávky a řešení případných reklamací. 
 • abychom vám mohli odesílat objednávky a zajistit efektivní vyřešení Vašich případných požadavků a reklamací, zpracováváme Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.
 • zasílání obchodních nabídek a sdělení. Abychom Vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme Vaše jméno a příjmení, e-mailovou a poštovní adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je Váš dobrovolný souhlas, který nám poskytujete při vyplnění registračního formuláře nebo odesláním objednávky, a který můžete kdykoli odvolat.
 • plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

 

5. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání práv a povinností ze smluvního vztahu, uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů. Dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. Po uplynutí této doby osobní údaje správce vymaže.

 

6. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizace plateb za základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro zprávce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou:

 • Geis Parcel CZ s.r.o., IČ: 63077051 – přepravní společnost
 • ABRA Software a.s., IČ: 25097563 – dodavatel e-shopového řešení http://eshop.louzenska.cz/
 • příjemci osobních údajů zpracovaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

 

7. VAŠE PRÁVA

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

8. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů na datových úložištích a úložištích osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Souhlas s těmito podmínkami dáte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím odkazu při uzavírání objednávky. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou nebo změněnou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

10. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM ODPOVĚDI PROSTŘEDNICTVÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE

 1. Firma Jaroslava Louženská, se sídlem 17. listopadu 2146, 39701 Písek, IČ 67161545 zpracovává v rámci kontaktního formuláře ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), vaše následující osobní údaje:
 • Jméno a příjmení
 • Emailovou adresu
 • Vaše zpráva

 

 1. V souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem zaslání odpovědi na Vámi položený dotaz. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 6 měsíců od zaslání zprávy v kontaktním formuláři, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování komunikace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
 • Jméno, příjmení a e-mailová adresa budou zpracovány za účelem umožnění komunikace mezi vámi a společností.
 • Zpracování osobních údajů je prováděno firmou Jaroslava Louženská, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost může zpracovávat i poskytovatel softwaru ANTEE s.r.o., IČ 67161545
 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedeme, pokud tento výmaz není v rozporu s ustanoveními tohoto článku a oprávněnými zájmy naší společnosti,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na naší firmu nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.